Knud strand

På Rødding Friskole skaber vi – via et bredt undervisningsbegreb – de bedst tænkelige betingelser for, at eleverne tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. 

Når skolen har et højt fagligt niveau skyldes det, at vi udover kundskaber og færdigheder også lægger vægt på metodekompetencen, altså elevernes evne til at vælge redskaber og tilgange til læring. Vi sørger for ordentlig feedback til eleverne, således at eleverne får forståelse for læringen. Et højt fagligt niveau handler for os også om at udvikle sociale og personlige kompetencer såsom tolerance, handlekompetence og integritet. Forudsætningerne for at nå ind til kernefagligheden handler om den gode læring og undervisningssituation.

Vi forsøger i vores undervisning at veksle mellem praktisk, kunstnerisk og boglige arbejdsformer.