Skolens lejrplads - shelters.

Skolens lejrplads består af 2 shelters og en bålhytte.

Pladsen er offentlig tilgængelig og må benyttes til overnatning af grupper på indtil 10 personer.

Fra 1. juni til 30. september er der adgang til toilet.  

Ønsker man at overnatte flere personer eller benytte lejrpladsen til andre arrangementer, skal man kontakte skolen for en eventuelt aftale. 

Naturstyrelsens regler for overnatning i det fri, og skolens ordensregler skal overholde

Små lejrpladser

Små lejrpladser er beregnet til enkeltpersoner, familier og smågrupper, der vil overnatte i naturen med eller uden telt eller lignende. Typisk består en lille plads, ofte kun markeret med en pæl. Der kan dog også være en bålplads. Nogle steder er der også opsat et shelter, som man kan sove i. Pladserne kan ikke bookes.

Regler for brug af de små lejrpladser

  • Maks to overnatninger
  • Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt.
  • Toiletbesøg i skoven skal foregå i passende afstand til pladsen uden efterladenskaber
  • Tag dit affald med dig. Det er en del af sporten!
  • Det er tilladt at samle tørre kviste og grene i skovbunden til eget bål.
  • Du må samle af skovens planter, bær, frugter til eget brug.

 

Projektet har modtaget tilskud fra LAG Skive, EU, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.