Forældresamarbejde og skolens ledelse

Rødding Friskole bygger på et nært samarbejde mellem skole og hjem. Der er i årets løb flere hyggelige fællesarrangementer for elever, forældre og lærere. Forældrene, lærere og børn har et godt fællesskab omkring friskolens aktiviteter.

Forældrerepræsentanter udgør skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar, mens skolelederen har det pædagogiske og daglige ledelsesmæssige ansvar.

Der holdes årligt en generalforsamling (skolens øverste myndighed) for alle forældre.

Der er efter behov løbende kontakt mellem den enkelte lærer og forældrene vedrørende barnets udvikling og trivsel. Endvidere er forældre altid velkomne på skolen, også til at følge undervisningen.

Hvad forventer du af din skole

På en friskole har du direkte indflydelse.

Vidste du at....

  • Der er fælles morgensang, fortælling samt læsebånd hver morgen?
  • Skolebussen kører til Rødding Friskole?
  • Alle elever er på lejrskole hvert år?
  • Børnene har engelsk fra 0. klasse?
  • Der er svømmeundervisning i vinterperioden for skolens børn til og med 6. klasse?
  • Børnene har adgang til store grønne områder?
  • Vi underviser de yngre elever i naturfag?
  • Forældrene har det overordnede tilsyn?
  • Friskolen har eksisteret siden 1907?

Vil du vide mere...?
Du kan ringe til skolen for aftale om et uforpligtende møde. Og du er velkommen til at komme på skolen for at opleve dagligdagen på Rødding Friskole.

Det er alt for dyrt at gå på Friskole

Det er slet i så dyrt som du tror 1.225 kr. pr. familie incl. sfo