Hjemtur med Mjølner-Fur, efter teatertur på Fur Friskole

Sikkerhedsinstrukser for kanosejlads.

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads på Rødding Friskole.

Rødding Friskole har en forsikring, der dækker sejlads med børnene.

Sikkerhedsinstruksen gælder for lejede kanoer i Sverige. De er altid aluminiumskanoer af mærket Linder. Kanoerne er enten 2 eller tre personers.

Redderen er Ninna Skovby skoleleder ved Rødding Friskole. 

Skolens kanoture i det svenske er af ca. en uges varighed. De foregår altid på søer. Det overordnede tema er brugen af det, endnu, rene svenske søvand. Vand til transport, til drikkelse, til rengøring, til bjergning af aftensmad, til opvask, mm.

Vi efterlever princippet om ”5, 10, 5, 10”. Dvs. Kanoture finder sted mellem maj og oktober. De finder kun sted med en vandtemperatur fra 10 grader. Hver enkelt dags ”tur” finder kun sted ved en vindhastighed på højst 5 sekundmeter.

 Risici ved kanosejlads på svenske søer er som følger:

-          For meget vind (dvs. over 5 sekundmeter)

-          Kæntringer (uønsket afdrift og kulde)

-          Lyn og torden

-          Tåge

Tiltag til at imødegå de ovenfor nævnte risici er som følger:

-          I tilfælde af vind over 5 sekundmeter bliver vi på land og fornøjer os med andre spændende tiltag i den svenske ”ødemark”

-          Det er en forudsætning at alle kan svømme mindst 200 meter. I løbet af ugen i Sverige skal alle deltage i simulerede kæntringsøvelser, hvor selvredning og kammeratredninger læres. Hver dags sejlads starter med at fordele de forskellige kanoer så alle ved hvem de sejler foran og efter. Desuden sejles så tæt et mundtlig kommunikation er muligt. Lige som tegn fra instruktøren om ”stop”, ”kom til mig” og ”søg straks til land” bliver vist inden første dags sejlads.

-          I forbindelse med optræk til lyn søges straks til land. Vi går i land og smider os eventuelt fladt på maven.

-          I tilfælde af tæt tåge bliver dagens sejlads aflyst.

De lejede kanoer bruges kun til det antal brugere de fra producenten er beregnede.

I lejen af kanoer er padler og redningsveste passende til det antal kanoen besættes med og i forhold til de fysiske standarder på brugerne (højde og vægt).

I løbet af tiden i Sverige snakkes og arbejdes med princippet omkring godt sømandskab. Det sker både gennem samtale, ved at vise det gode eksempel og ved selvstændigt arbejde hermed.

Besætningen er en udannet kanoinstruktør og minimum 2 forældre, hvoraf mindst én har flere lignende ture bag sig.

Kanoinstruktøren sørger for de øvrige voksne bliver fordelt hensigtsmæssigt i forskellige kanoer og i rækkefølgen af kanoer.

Mindst to af de voksne har en mobil pakket vandtæt på kroppen.

I tilfælde af kæntring på stille vand vil kæntringen blive brugt som en kærkommen øvelse, hvor de andre kanoer samles og forskellige redningsøvelser vises/øves.

I tilfælde af chancen for uhensigtsmæssig afdrift af de øvrige kanoer padler den mest erfarne af de medfølgende forældre med de øvrige kanoer enten til land i tilfælde af kort afstand hertil,  eller med vinden, hvis afstanden er lige lang og det at padle med vinden skønnes lettere af instruktøren.

Instruktørkanoen bliver ved kæntringen som observatør og lader kanoen med en voksen assistere den kæntrede kano. Instruktørkanoen er observatør, med mindre instruktøren finder det nødtvunget at gribe ind.

Der er til alle tider mobilmulighed mellem voksen på vej til land og instruktør og voksen ved redningssituationen.

Inden afgang fra udlejeren lægges numre til udlejeren og svensk redningstjeneste ind på medfølgende mobiltelefoner.  

 Udlejeren af kanoer får besked af instruktøren om varighed af kanoturen og den planlagte rute.

Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet af kanoinstruktør Michael Gade Bodilsen, lærer på Rødding Friskole, den 15. maj 2013.

Sikkerhedsinstruksen revideret og gennengået den 15. maj 2018 af Michael Gade Bodilsen.

 

 

Sikkerhedsinstrukser bliver revideret årlig og gennemgået i forbindesle med arrangementer hvor sejlals indgår.

I tilfælde af en ny udelivslærer ansættes på skolen tages sikkerhedsinstruksen op til revision