Hvad forventer du af dine børns skole?

Faglighed

Rødding Friskole stiller høje faglige krav til børnene. Der undervises efter moderne principper for læring og individuelle hensyn sikrer, at børnene lærer noget. 

I skolestarten er det bl.a. læseindlæring, der er vigtig. Børn lærer bedst at læse, hvis undervisningen tilrettelægges ud fra de forudsætninger, børnene har, når de kommer i skole. Børnene starter ikke på det samme sted, ligesom de heller ikke altid kan følges ad i læseindlæringen.

På friskolen møder vi børnene der, hvor de er, og vi tilrettelægger en undervisning, der tager udgangspunkt i deres forskelligheder. På den måde skaber vi et fællesskab, hvor det gælder om, at alle lærer noget, og ingen lades i stikken.

Sammenhæng

Tingene hænger sammen. Rødding Friskole bruger børnenes erfaringer og interesse for undervisningen. Her behandler vi emnerne bredt og i deres naturlige sammenhæng. Her går vi på tværs af fag, alder og andre skel for at skabe helhed i børnenes indlæring og oplevelse.

På Friskolen udvikler vi hele mennesker. Sammen med faglig kunnen vægter vi også at styrke børnenes fantasi og skabende evner. Derfor har musiske og praktiske fag en stor plads i hverdagen.

 

En skole med gode oplevelser

Ud over en solid faglig ballast giver Rødding Friskole også børnene gode og brugbare oplevelser.

Vi tror på, at børn lærer på mange forskellige måder. Børn skal ikke altid sidde på en stol, de skal også bevæge sig og opleve verden omkring dem.

Børn skal kunne læse, skrive og regne, men de skal også opleve, at det de lærer, kan bruges til noget.

Der er i løbet af skoleåret mange spændende og lærerige ture ud af huset, f.eks. fugletur, svampetur, Skøjtetur, Fur, molérmuseet på Mors, naturcenter Broholm sø, teaterture, kajaktur mm.

 

Nærvær og tid

Vi lever i en tid, hvor alt skal lægges sammen og samles i større enheder. Rødding Friskole finder det vigtigt at huske på børnenes behov for nærvær og overskuelighed ikke mindst i skolestarten.

På Rødding Friskole forventer vi, at alle gør en indsats, men fordi vi er en lille skole, har vi også tid til at møde børnene, der hvor de er. Vi tager os den tid, der skal til, og undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle forudsætninger.

Fælles engagement og arbejdsglæde er grundlaget for undervisningen.