110 års erfaring i undervisning af børn.

Betaling

Skolepenge:
Ifølge loven om de frie grundskoler betaler staten de fleste af udgifterne ved driften af Rødding Friskole. Forældrene betaler en mindre del.
Skolepengene udgør 1225,- pr. familie (uanset antallet af børn) pr. måned inkl. SFO. Denne betaling falder 12 måneder om året, betales forud hver den 1. i måneden og opkræves via pbs.

Der kan søges friplads én gang om året i september måned, ansøgningen til dette bliver sendt ud til alle hjem fra kontoret, når dette bliver frigivet fra staten.

SFO:
SFO'en er åben på alle skoledage til kl. 16.00 og dette tilbud er med i skolepengene uden ekstra opkrævning. Ordningen giver ligeledes mulighed for samvær og aktiviteter med andre skolekammerater uden for almindelig skoletid - også for de større børn. Vi har nemlig ingen aldersgrænse for, hvor gammel man må være, når man må komme i SFO'en på Rødding Friskole.

 

Madordning: 
Vi har en skøn madordning her på skolen. Hver dag serveres der et sundt og nærende skolemåltid for børnene - og der er lune/varme retter på menuen stort set hver dag. Den lune/varme ret får børnene mindst én portion af, hvorefter der er salater og gnavegrønt samt smør-selv-rugbrød med forskelige slags pålæg til de elever, der kan spise mere. 

Madordningen er oblikatorisk - alle børn spiser i køkkenet samlet. Prisen for ordningen er 325,- pr. måned pr. barn og er inkl. mad i SFO. 

 

Link til oprettelse af PBS, hvis man selv vælger det, ellers gør vi det gerne for jer.

 

Eller benyt QR koden

 Opsigelse af skolesamarbejdet:

Ved udmelding af en elev, skal dette meddeles ved skriftlig henvendelse, hvorpå den ønskede udmeldelses dato noteres. 

Man har indeværende måned +  30 dage opsigelse, hvilket betyder at skole- og evt. madpenge skal betales for indeværende måned + skolebetaling for den efterfølgende måned.