Ansatte

Skoleleder:

Ninna Skovby Levy Jensen

 

Lærere:

Michael Bodilsen

Anne Lis Nygaard Jespersen

Claus Gori

 

SFO personale:

Henny Kusk Furbo

Anette Larsen

Helene Vagnsø Wengel


Køkkenpersonale:

Anita Meldgaard