Svampetur Jegind bjerge 2018

Du kan redde liv skole

Hjertestarter er placeret ved indgangen til den gule bygning, gymnastiksal

Strandvej 5 , 7860 Spøttrup

 

Hjertestarter 

Vi har en hjertestarter og er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole.

Vores hjertestarter er placeret ved indgangen til gymnastiksalen, og er tilgængelig hele døgnet. 

Det er alles ansvar at kunne træde til, hvis vi bliver vidne til et hjertestop, derfor har vi søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden, og er samtidig blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole. Som en del af certificeringen underviser vi de større elever på skolen i livreddende førstehjælp, for hvis flere kan yde livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er klar til at undervise eleverne.

Hvert år falder 3.500 personer i Danmark om med hjertestop. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20, så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen. 

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Hjertestarter hænger udendørs, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

Her på skolen sætter vi fokus på at redde liv:

Vi har en hjertestarter, der hænger, så den er tilgængelig hele døgnet.

Medarbejdere på skole og andre voksne, der ofte færdes på skolen, tilbydes jævnlig kursus i livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter.

Alle elever i de større klasser bliver undervist i livreddende førstehjælp samt brug af hjertestarter mindst én time pr. skoleår.

Alle elever på skolen er blevet orienteret om hjertestarterens placering.

Vi er en certificeret ”Du kan redde liv” skole.

Vi støtter også byens hjetestarter. Den er placeret ved Dagli Brugsen http://www.kunstenatreddeliv.dk/ 

 

Hjertestarter

Hjerte Lungeredning