Bestyrelsens sammensætning

 

Formand:
Bent Søgaard
Østergade 1
7860 Spøttrup
Tlf: 22 42 40 65
mail: herborvi@hotmail.com
 
Næstformand:
Bente Rudolfsen
Stationsvej 8
7860 Spøttrup
Tlf.: 22 86 03 01
 
Sekretær:
Karina Nielsen
Stationsvej 22
7860 Spøttrup
Tlf: 28 15 31 37
 

Kasserer:
Mette Østergaard
Brårupparken 29
7800 Skive
Tlf: 41 99 84 60

 

Bestyrelsesmedlem:
Kenneth H. Pedersen
Landevejen 13.a
Håsum7860 Spøttrup
Tlf: 29 27 29 71

 

Skolens ledelse
Ninna Skovby

 

Medarbejderrepræsentant
Helene Wengel

 

Referater

Vi har et tæt samarbejde mellem forældre, personale og bestyrelsen, åbenhed og tillid er hjørnestenen.

 

Jeg blev valgt til bestyrelsen første gang i 2011. Jeg bor sammen med Inge Helene, jeg er far til Emma i gruppe B. Vi flyttede til Rødding i 2009, friskolen er grunden til, vi bosatte os i Rødding - en lille skole med nærvær og tæt samarbejde med forældrene.

Jeg er glad for at være en del af bestyrelsen, det er meget givende. Som bestyrelsesmedlem på en friskole, har man direkte indflydelse på skolens dagligdag og drift.

Bestyrelsesformand

Bent Søgaard